Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat

15.00.16 Yhteispalvelujen edistäminen

Päätökset ja ohjeet:
Maakuntien liittojen asiakirjatietojen pysyvä säilyttäminen  
Sähköisiin diaareihin ja asiankäsittelyjärjestelmiin sisältyvien rekisteritietojen ja asiakirjojen pysyvä säilyttäminen  
 
Asiakirjan luokka:
15.00.16 Yhteispalvelujen edistäminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Saapuneet työryhmän jäsenten nimeämisesitykset

 
Säilytysaika:
2 vuotta
 
Asiakirjatyyppi:
Esitys

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.16 Yhteispalvelujen edistäminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Maakunnan työryhmän neuvottelujen kokouskutsut, esityslistat ja tausta-aineisto

 
Säilytysaika:
2 vuotta
 
Asiakirjatyyppi:
Esityslista

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.16 Yhteispalvelujen edistäminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Tiedoksiannot maakuntahallitukselle

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Huomautukset:

Maakuntahallituksen päätöksenteko

 
Asiakirjatyyppi:
Ilmoitus

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.16 Yhteispalvelujen edistäminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Liiton yhteispalveluhankkeista laaditut kyselyt alueella toimivasta yhteispalvelupisteistä

 
Säilytysaika:
2 vuotta
 
Asiakirjatyyppi:
Kysely

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.16 Yhteispalvelujen edistäminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Saapuneet kyselyvastaukset ja vastaavat

 
Säilytysaika:
2 vuotta
 
Asiakirjatyyppi:
Kysely

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.16 Yhteispalvelujen edistäminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Muistiot

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Muistio

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.16 Yhteispalvelujen edistäminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Lainsäädäntö

 
Säilytysaika:
Voimassaoloaika
 
Asiakirjatyyppi:
Ohjaus

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.16 Yhteispalvelujen edistäminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Valtiovarainministeriöltä (VM) saapuneet yhteispalvelulistat alueella toimivista yhteispalvelupisteistä

 
Säilytysaika:
2 vuotta
 
Asiakirjatyyppi:
Ohjaus

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.16 Yhteispalvelujen edistäminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Liiton tarkastamat yhteispalvelulistat

 
Huomautukset:

Palautetaan ministeriölle

 
Asiakirjatyyppi:
Ohjaus

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.16 Yhteispalvelujen edistäminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Yhteispalvelusuunnitelmaluonnokset (yhteenvedot vastauksista)

 
Säilytysaika:
2 vuotta
 
Asiakirjatyyppi:
Suunnitelma

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.16 Yhteispalvelujen edistäminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Maakuntaliitoille saapuneet jäsenkuntien tiedotteet

 
Säilytysaika:
2 vuotta
 
Huomautukset:

Jäsenkunnat hoitavat ja säilyttävät

 
Asiakirjatyyppi:
Tiedote