Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat

15.01.01 Alueiden käytön suunnittelu ja edistäminen

Päätökset ja ohjeet:
Maakuntien liittojen asiakirjatietojen pysyvä säilyttäminen  
Sähköisiin diaareihin ja asiankäsittelyjärjestelmiin sisältyvien rekisteritietojen ja asiakirjojen pysyvä säilyttäminen  
 
Asiakirjan luokka:
15.01.01.00 Yhteistyö
 
Asiakirjan tietosisältö:

Yksittäisiä asioita koskeva kirjeenvaihto

 
Säilytysaika:
10 vuotta
 
Asiakirjatyyppi:
Kirjeenvaihto

 
 
Asiakirjan luokka:
15.01.01.00 Yhteistyö
 
Asiakirjan tietosisältö:

Kutsut erilaisiin aluesuunnittelua koskeviin tilaisuuksiin

 
Säilytysaika:
2 vuotta
 
Asiakirjatyyppi:
Kutsu

 
 
Asiakirjan luokka:
15.01.01.00 Yhteistyö
 
Asiakirjan tietosisältö:

Viranomaisneuvottelujen pöytäkirjat ja muistiot

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Pöytäkirja

 
 
Asiakirjan luokka:
15.01.01.01 Lausuntojen laatiminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Annetut lausunnot

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Lausunto

 
 
Asiakirjan luokka:
15.01.01.01 Lausuntojen laatiminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Saapuneet lausunnot.

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Lausunto

 
 
Asiakirjan luokka:
15.01.01.01 Lausuntojen laatiminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Kuntien, valtion ym. saapuneet lausuntopyynnöt

 
Säilytysaika:
2 vuotta
 
Asiakirjatyyppi:
Lausuntopyyntö

 
 
Asiakirjan luokka:
15.01.01.01 Lausuntojen laatiminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Lähetetyt maankäyttöön liittyvät lausuntopyynnöt.

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Lausuntopyyntö

 
 
Asiakirjan luokka:
15.01.01.02 Maankäyttöä koskevat tutkimukset ja selvitykset
 
Asiakirjan tietosisältö:

Kuntayhtymässä tai sen toimesta laaditut selvitykset (esim. kulttuuriympäristö, turvealueet, naturat, sora-alueet)

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Selvitys