Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat

15.01.01.02 Maankäyttöä koskevat tutkimukset ja selvitykset

Päätökset ja ohjeet:
Maakuntien liittojen asiakirjatietojen pysyvä säilyttäminen  
Sähköisiin diaareihin ja asiankäsittelyjärjestelmiin sisältyvien rekisteritietojen ja asiakirjojen pysyvä säilyttäminen  
 
Asiakirjan luokka:
15.01.01.02 Maankäyttöä koskevat tutkimukset ja selvitykset
 
Asiakirjan tietosisältö:

Kuntayhtymässä tai sen toimesta laaditut selvitykset (esim. kulttuuriympäristö, turvealueet, naturat, sora-alueet)

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Selvitys