Kuntaliiton vuosittainen pro gradu -tunnustuspalkinto

palkitut lopputyöt 2017

Suomen Kuntaliitto myöntää vuosittain parhaalle kunnallishallintoa tai kuntasektoria käsitelleelle pro gradu -työlle tunnustuspalkinnon. Tunnustus myönnetään tutkielmalle, jonka aihepiiri on kuntakentän kannalta ajankohtainen ja tieteellisesti arvioiden ansiokas. Tunnustuspalkinnon myöntämisen tavoitteena on tukea ja edistää kunta-alan tutkimustyötä.

Suomen Kuntaliitto pyytää vuosittain yliopistoja ja korkeakouluja asettamaan ehdolle enintään kolme pro gradu -tasoista tutkielmaa.

Tänä vuonna myös ammattikorkeakoulut voivat osallistua; jaamme ensimmäisen kerran tunnustuspalkinnon myös osana ammattikorkeakoulututkintoa tehdylle opinnäytetyölle. 2 000 euron suuruisen tunnustuspalkinnon lisäksi jaetaan 1-2 kunniamainintaa. Tunnustukset myönnetään amk-opinnäytetöille, joiden aihepiiri on kuntakentän kannalta erityisen ajankohtainen ja hyödyllinen.

Vuodesta 2017 alkaen gradupalkinto myönnetään Kuntaliiton Suomen kuntasäätiön kautta. Päätöksen palkittavasta työstä tekee Suomen kuntasäätiön hallitus.

Kuntasäätiön käynnistymisen ja Suomen 100-vuotisjuhlavuoden merkeissä on vuonna 2017 jaettu parhaalle opinnäytetyölle 2 500 euron suuruinen tunnustuspalkinto sekä lisäksi 1 500 euron ja 1 000 euron suuruiset tunnustuspalkinnot kahdelle kunniamaininnan saavalle opinnäytetyölle.

Vuonna 2018 jaettiin gradupalkintojen ohella ensimmäistä kertaa myös palkinto ja kunniamaininnat parhaille ammattikorkeakoulujen lopputöille.

Lisätietoja: Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö, s-posti: marianne.pekola-sjoblom(at)kuntaliitto.fi

Lisämateriaali ja linkit

Tiedote vuoden 2017 palkinnoista 27.11.2018: Vuoden kuntagradu: Ilmastotoimiin lisää yhteistyötä / Ensimmäinen palkittu ylempi amk-tutkielma pureutui johtamiseen

Kuntaliiton tiedote vuoden 2016 gradupalkinnosta 23.11.2017: Ennakoiva suunnittelu- ja rakentamisprosessi julkisissa rakennushankkeissa toi Esko Härköselle palkinnon vuoden parhaasta kuntagradusta

Kirje yliopistojen tiedotusyksiköille 5.4.2018:  (Liite alla)

Lista Kuntaliiton vuosina 1992-2017 palkitsemista graduista:  (Liite alla)

Palkitut vuoden 2017 opinnäytetyöt:

Viliina Evokari, Helsingin yliopisto: Ilmastonmuutokseen sopeutumista estävät ja edistävät tekijät Helsingin kaupungissa (Alla pdf-liitteenä koko gradu)

Milla Lamminperä ja Annukka Tuppurainen, Tampereen ammattikorkeakoulu: Esimiesten osaamisen johtaminen ja ristiriitojen hallinta kotihoidossa.

Kunniamaininnan saaneet vuoden 2017 opinnäytetyöt:

Jonne Parkkinen, Tampereen yliopisto: Vetovoimakilpailu - tutkimus seutukaupunkien vetovoimaisuudesta seutukaupunkijohtajien tulkitsemana.

Tuula Seppo, Itä-Suomen yliopisto: Euroopan parlamentin ja neuvoston yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimukset rekisterinpitäjälle.

Aila Ramlin ja Tiina Vakkala, Lapin ammattikorkeakoulu: Yhden ensihoitajan yksikön toimintamallin kehittäminen Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueelle.

Hannele Hankala, Oulun ammattikorkeakoulu: Siikajoen kunnan palkkausjärjestelmän kehittäminen: Tehtävän vaativuuden arviointijärjestelmä.