#Kuntamarkkinat

Sosiaali- ja terveysyksikön seminaarit Kuntamarkkinoilla 2020

sosiaali-ja-terveysyksikön-seminaarit-kuntamarkkinoilla

Tapahtuman tiedot

Aloituspäivämäärä
Päättymispäivä
Tapahtumatyyppi
Verkkokoulutus
Tapahtuma kaupunki
Webinaari
Tapahtumapaikka
Webinaari
Hinta (ilman ALV)
0.00€
Tapahtuman järjestäjä
Suomen Kuntaliitto

Keskiviikko 9.9.2020
 

Henkilökohtainen budjetti

Hallitusohjelmaan on kirjattu henkilökohtaisen budjetin käytön kokeilu vammaispalveluissa. Henkilökohtainen budjetointi on yksilöllisesti räätälöidyn avun ja tuen järjestämisen tapa, jossa henkilö on itse suunnittelemassa, valitsemassa ja järjestämässä tarvitsemansa avun, tuen ja palvelujen kokonaisuutta.

Sosiaali- ja terveysministeriön ohjaama ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, THL, toteuttama vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetoinnin kokeiluhanke toteutetaan vuosina 2020-2021. Kaikki syksyllä 2020 käynnistyvät alueelliset hankkeet osallistuvat THL:n koordinoimaan valtakunnalliseen kehittämistyöhön. Hankkeen ohjausryhmässä ovat edustettuina STM, THL, Kuntaliitto, VANE ja vammaisjärjestöt.

Anne-Mari Raassina, neuvotteleva virkamies, STM
Päivi Nurmi-Koikkalainen, kehittämispäällikkö, THL
 

Sote-uudistuksen eteneminen

Miten sote-uudistuksen kansallinen ja alueellinen valmistelu etenee? Kansallisen valmistelun tilannetta valottaa osastopäällikkö Kari Hakari. Kuntanäkökulmaa edustavat Helsingin kaupunki ja Hämeenlinnan kaupunki/Kanta-Hämeen sote-maakuntavalmistelu.

Kari Hakari, osastopäällikkö, Sosiaali- ja terveysministeriö
Juha Jolkkonen, toimialajohtaja, Helsingin kaupunki
Jukka Lindberg, sosiaali- ja terveysjohtaja, Hämeenlinnan kaupunki/Kanta-Häme
 

Ajankohtaisia sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuojatoteutuksia

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojen yhteiskäyttö edistämään asiakas- ja potilasturvallisuutta ja parempaa hoivaa:

Palveluiden kokonaisvaltaisen toteutuksen kannalta sosiaali- ja terveydenhuollon keskinäinen tiedonvaihto on erittäin tärkeää.

Apotissa on integroitu sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastieto-järjestelmä, jossa on myös huomioitu lainsäädännön tiedonvaihdolle asettamat rajoitteet.

Koronaviruksen jäljitysohjelma ja sen tietoturvatoteutus:

Koronaviruksen aiheuttamien tartuntaketjujen katkaisemista voidaan tehostaa vapaaehtoisuuteen perustuvalla ja tietosuojaa kunnioittavalla mobiilisovelluksella.

Sovelluksen avulla ihmiset voivat itse osallistua ja vaikuttaa koronaviruksen leviämisen estämiseen ja suojella omaa ja läheistensä terveyttä.

Tartuntaketjujen katkaisua tehostavan sovelluksen avulla altistuneet pystytään tavoittamaan nopeammin ja kattavammin.

Sovelluksen käyttäjä voi sen avulla saada tiedon mahdollisesta altistumisestaan koronavirukselle sekä tietoa siitä, miten hänen tulisi toimia.

Minna Saario, johtaja, STM, OHO
Heikki Onnela, tuotekehitysjohtaja, Apotti Oy

 

Torstai 10.9.2020
 

Sosiaaliturvauudistuksen lähtökohdat

Sosiaaliturvauudistuksen lähtökohdat ja askelmerkit.

Miten kunnat ovat mukana uudistuksessa?

Pasi Moisio, tutkimusprofessori, THL
Hanna Tainio, varatoimitusjohtaja, Kuntaliitto
Jorma Palola, neuvottelupäällikkö, Kuntatyönantajat
 

Kuntapäättäjien rooli sote-ICT hankinnoissa

AKUSTI-foorumin (alueiden ja kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallintoyhteistyöfoorumi) järjestämässä vuorovaikutteisessa sessiossa käydään läpi kuntapäättäjien näkökulmasta keskeisiä kysymyksiä sote-tietojärjestelmä-muutosten osalta. Lisäksi kerrotaan, millainen tilanne Suomessa tällä hetkellä on asiakas- ja potilastietojärjestelmien osalta.

Video: Päätöksenteko kunnissa ja sote-ICT:n jatkuva kehittäminen

Hanna Menna, erityisasiantuntija, Kuntaliitto
Marjo Orava, erityisasiantuntija, Kuntaliitto
Timo Ukkola, erityisasiantuntija, Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveystoimen rahoitus 2021

Useita merkittäviä valtakunnallisia sosiaali- ja terveydenhuoltoon kohdistuvia muutoksia on esitetty jo vuodelle 2021.

Miten muutoksiin voisi varautua paikallistasolla rahoituksen ja johtamisen näkökulmasta – nostoja ja huomioita.

Mia Malmila, Erityisasiantuntija, Kuntaliitto
 

Kustannusvertailuista varmennettua tietoa talouden hallintaan

Sessiossa esiteltiin suurten kaupunkien terveydenhuollon ja keskisuurten kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusvertailutietojen tuloksia.

Maria Pernu, erityisasiantuntija, Kuntaliitto

Video: Oulun hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto selventää Oulun kustannusvertailutietoja.

Video: Rovaniemen toimialajohtaja Antti Lassila kertoo näkemyksensä erikoissairaanhoidon kustannuksista. 

 

Kuntaliiton järjestämien semiaarien ainestot

Tagit