Yleiskirje 19/80/2004, Sinikka Huhtala/aha 30.6.2004

Sairaankuljetustaksan muutos ja sairaankuljetussopimusmallin valmistelutilanne sekä uusi henkilökortti että EU-sairaanhoitokortti

Kunnille ja kuntayhtymille lähetetään tiedoksi liikenneministeriön asetus sairasauton enimmäistaksasta, joka tulee voimaan jo 1.7.2004. Asetus on tämän yleiskirjeen liitteenä.

​Kuntaliitossa on valmisteilla uusi sopimus/ohje sairaankuljetuksesta. Mallissa/ohjeessa annetaan kuljetuksessa syntyvien asiakirjojen säilytyksestä ohjeita. Eri viranomaistahojen tulee hyväksyä annettava ohjeistus. Tässä yhteydessä on jouduttu selvittämään henkilötietolain säännöksiä sekä potilasasiakirjojen säilytyksestä ja arkistoinnista annettuja säännöksiä. Tämän vuoksi uusi mallisopimus/malliohje saadaan valmiiksi vasta kesälomakauden jälkeen.

Kesäkuun 2004 alusta on otettu käyttöön uusi henkilökortti, johon voi liittää sairausvakuutustiedot.

Suomessa on kesäkuun alusta otettu käyttöön EU-sairaanhoitokortti. Siirtymäaikaa EU-sairaanhoitokortin käyttöön ottamiselle on vuoden 2005 loppuun asti, koska kaikilla jäsenvaltioilla ei ollut mahdollisuutta siirtyä kortin käyttöön heti kesäkuun alusta. Siten käytössä on rinnakkain vielä E 111 -lomakkeita ja EU-sairaanhoitokortteja. Kunnat.net-sivuille tulee tietoa asiasta.

Liitteenä on Kansaneläkelaitoksen kirje uudesta henkilökortista ja EU-sairaanhoitokortista.

Lisätiedot:
Sinikka Huhtala, puh. (09) 771 2644, 050 584 6002, sähköposti: etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi

SUOMEN KUNTALIITTO

Pekka Alanen
varatoimitusjohtaja

Rolf Eriksson
sosiaali- ja terveysyksikön päällikkö

Liitteet
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus sairaankuljetuksen taksoista 550/2004
Kansaneläkelaitoksen terveys- ja toimeentulo-osaston kirje kuljetuspalvelujen tuottajille 28.5.2004

Tagit