Yleiskirje 18/80/2007, Sinikka Huhtala/aha, 4.7.2007

Ajokorttitodistukselle uusi asiakasmaksu

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuasetusta on muutettu siten, että ajokorttitodistuksesta voidaan periä enintään 38 euron suuruinen maksu asiakasmaksuna.

Asetuksen muutos tulee voimaan 1.8.2007.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittäviä maksuja on tarkoitus korottaa vuoden 2008 aikana.

Lisätiedot:
Sinikka Huhtala, puh. (09) 771 2644, 050 584 6002

 

Asiakirjalähteet

Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen 23 §:n muuttamisesta (745/2007) (Finlex)

Laki kansanterveyslain muuttamisesta 626/2007

Tieliikennelaki 267/1981

Ajokorttiasetus 845/1990

Asiakasmaksu ajo-oikeuden saamiseksi tai säilyttämiseksi tarvittavasta  lääkärintodistuksesta

 

Heinäkuun 2007 alusta tuli voimaan kansanterveyslain 14 §:n 1 momenttiin uusi 11 kohta. Sen mukaan terveyskeskusten tulee huolehtia siitä, että kunnan asukas tai terveyskeskuksen potilas saa terveydentilaansa koskevan todistuksen tai lausunnon silloin, kun sen tarve perustuu lakiin taikka asukkaan tai potilaan hoidon, toimeentulon, opiskelun tai muun vastaavan syyn kannalta välttämättömään perusteeseen. Lainmuutoksesta on lähetetty Kunta-liiton yleiskirje 27.6.2007 (17/80/2007). Tämän lain kohdan valmistelun yhteydessä sovittiin, että ajokorttitodistuksesta perittävää asiakasmaksua korotetaan.

Nyt valtioneuvoston on 28.6.2007 muuttanut sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksu-asetuksen 23 §:ää siten, että ajo-oikeuden saamiseksi tai säilyttämiseksi tarvittavasta lääkärintodistuksesta voidaan 1.8.2007 lukien periä enintään 38 euroa. Muilta osin lääkärin- tai hammaslääkärintodistuksista ja -lausunnoista perittäviä maksuja ei ole muutettu.

Korkeamman asiakasmaksun voi siten periä

  • ajokorttilupahakemukseen liitettävästä lääkärintodistuksesta

  • iän perusteella tarvittavista lääkärintodistuksesta

  • terveydentilan valvontaa varten tarvittavista lääkärintodistuksista.

Jos henkilö tarvitsee erikoislääkärin antaman lausunnon tai todistuksen, se kirjoitetaan terveyskeskuksessa, jos sen palveluksessa on asianomaisen alan erikoislääkäreitä.

Maksua ei saa periä koulu- tai opiskeluterveydenhuollon yhteydessä kerättyihin tietoihin perustuvasta terveystodistuksesta (nuorison terveystodistus).

Ajo-oikeuden saamiseksi tai säilyttämiseksi tarvittavasta lääkärintodistuksesta säädetään tieliikennelaissa (267/1981) ja liikenneministeriön vahvistamassa ajokorttiasetuksessa (845/1990).

Maksujen korottamisesta

Ajo-oikeuden saamiseksi tai säilyttämiseksi perittävän lääkärintodistusmaksun korottamisesta tehdään päätös ennen maksun käyttöönottoa. Maksuista päättää valtuusto tai yhtymäkokous, jollei tehtävää ole johtosäännöllä delegoitu muulle toimielimelle.

Vuoden 2008 sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen muutoksista

Vuoden 2008 aikana on tarkoitus korottaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelun käyttäjiltä perittäviä asiakasmaksuja mahdollisesti 1.8.2008 lukien. Muutosten tasosta ei vielä ole tietoa.

SUOMEN KUNTALIITTO

Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, varatoimitusjohtaja

Jussi Merikallio, johtaja, sosiaali- ja terveysasiat​

Tagit