Kuntaliitto on kuntien ja alueiden puolestapuhuja, kehittäjä ja asiantuntija

Kunnat luovat perustan asukkaiden hyvälle elämälle.​ Kuntaliitto tekee työtä, jotta kunnat onnistuvat tehtävässään.

Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

lateral-image-right

TE-palvelut 2024 -uudistus

Julkisten työvoimapalveluiden järjestämisvastuu työ- ja elinkeinotoimistoilta siirtyy kunnille 1.1.2025. Kuntaliitto tarjoaa neuvoja ja tukea uudistukseen.

lateral-image-left

Kuntien rahoitusjärjestelmän uudistaminen eli rahoitusremppa on käynnistynyt!

Hallitusohjelman kirjauksen mukaan kuntien rahoituksen ja valtionosuusjärjestelmän kokonaisuus uudistetaan vastaamaan kuntien uutta roolia ja sote-uudistuksen voimaantulon sekä TE-uudistuksen jälkeistä tilannetta.

lateral-image-right

Uusin blogi

Tapahtumat

5.3.
Yhdyskunnat ja ympäristö
Johtaminen ja kehittäminen

Tarkastuslautakuntien koulutuspäivä -webinaari on tiivis käytännönläheinen kuntien, kuntayhtymien ja hyvinvointialueiden tarkastuslautakunnille jäsenille, varajäsenille sekä tarkastuslautakuntia avustaville viranhaltijoille

7.3.
Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Sosiaalivakuutusasiat palkka- ja henkilöstöhallinnossa -koulutus tarjoaa henkilöstö- ja palkanlaskentatehtävissä toimiville tietopaketin mm. eläke- ja tapaturmavakuutusten korvauksista ja niiden hakemisesta sekä työnantajan palkanmaksuvelvollisuudesta sairauspoissaolon ja erilaisten vapaiden ajalta.

7.3.
Johtaminen ja kehittäminen

Opi sosiaalihuollon juridikkaa. Tässä koulutuksessa syvennät osaamistasi sosiaalihuoltolaista ja asiakaslaista (laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista).

Julkaisut

Julkaisun kansi

EU kuntien esityslistoilla

Kartoitus 20 kunnan kunnanhallituksen esitys­lista-asioiden EU-kytköksistä vuosina 2022–2023 sekä
tapaustutkimus Helsingin kaupungin lautakunnista ja johtokunnista vuosina 2022–2023
Tutustu julkaisuun

Uusimmat asiantuntijasivujen päivitykset

Seuraa meitä ja keskustele kanssamme