Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat

15.00.03.03 Yhteistyöstä sopiminen

Päätökset ja ohjeet:
Maakuntien liittojen asiakirjatietojen pysyvä säilyttäminen  
Sähköisiin diaareihin ja asiankäsittelyjärjestelmiin sisältyvien rekisteritietojen ja asiakirjojen pysyvä säilyttäminen  
 
Asiakirjan luokka:
15.00.03.03 Yhteistyöstä sopiminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Keskeiset säilytetään pysyvästi. Yhteistoimintaan liittyvä omassa organisaatiossa laadittu kirjeenvaihto, esitykset, jne.

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Huomautukset:

Katso Yleishallinto  kohta 00.01.08

 
Asiakirjatyyppi:
Kirjeenvaihto

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.03.03 Yhteistyöstä sopiminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Yhteisten tilaisuuksien ohjelmat ja osanottajaluettelot ja vierailujen järjestämiseen liittyvä tärkeä kirjeenvaihto

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Ohjelma

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.03.03 Yhteistyöstä sopiminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Yhteistyösopimukset

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Sopimus