Kyösti Värri

Kyösti Värri on lukiokoulutuksen erityisasiantuntija Kuntaliitossa.

Kyösti Värri Twitterissä: @KyostiVarri

Kyösti Värri
Kirjoittaja

Suomessa on toimiva tapa järjestää lukiokoulutusta. Pääsääntöisesti kunnat huolehtivat lukiokoulutuksen järjestämisestä, mutta mukaan sopii hyvin myös yksityisiä koulutuksen järjestäjiä sekä valtion ja yliopistojen oppilaitoksia. Joissakin tapauksissa kunnat ovat siirtäneet lukiokoulutuksen
Kyösti Värri
Kirjoittaja

Eduskunta käsittelee parhaillaan uutta lukiolakia. Lain käsittely saataneen päätökseen ensi viikolla. Uusi lukiolaki yhtäältä lisää koulutuksen järjestäjän velvoitteita, mutta toisaalta myös luo mahdollisuuksia. Lukiolaki kiinnittää ansiokkaasti huomiota osaan lukiokoulutuksen kipupisteistä.