Kuntaliiton blogit

Julkaisemme useita blogeja: Asiantuntijoiden oma blogi on nimeltään Linjoilla. Demokratiaverkoston blogiin kirjoittaa verkoston jäsenet. Pääekonomisti Minna Punakallio kommentoi blogissaan ajankohtaisia talousasioita.

Pauliina Jalonen

Julkisen talouden vastuullisuus ja kestävä kehitys ovat olleet näkyvästi esillä viime aikoina. Euroopan kestävän kehityksen viikon alkuun valtiovarainministeriö uutisoi kestävän kehityksen huomioimisesta budjetin valmistelussa . Nasdaq Helsinki avasi vastuullisten joukkovelkakirjalainojen eli bondie
Meuskaltajat
Kirjoittaja

Olen ollut Kuntaliitolla pienimuotoisessa virkamiesvaihdossa kevätkaudella 2018. Oma kotipesäni sijaitsee valtioneuvoston kanslian politiikka-analyysiyksikössä, jossa työskentelen erilaisten tulevaisuus- ja ennakointitehtävien parissa yhdessä kollegani Kaisa Oksasen kanssa. Tänä keväänä meitä työlli
Kyösti Värri
Kirjoittaja

Eduskunta käsittelee parhaillaan uutta lukiolakia. Lain käsittely saataneen päätökseen ensi viikolla. Uusi lukiolaki yhtäältä lisää koulutuksen järjestäjän velvoitteita, mutta toisaalta myös luo mahdollisuuksia. Lukiolaki kiinnittää ansiokkaasti huomiota osaan lukiokoulutuksen kipupisteistä. Rahoitu
Kirjoittaja

Kuntien ja kaupunkien tulevaisuus on monella tapaa avoin ja roolit muutoksessa. Maakunta- ja sote-uudistuksen myötä kehitystyölle on nyt tarvetta enemmän kuin koskaan. Menestyminen vastaisuudessa on pitkälti kiinni taidosta uudistua – kyvystä luoda nahkansa ja keksiä itsensä uudelleen. Onnistuminen
Kalevi Luoma
Kirjoittaja

Toukokuun puolivälissä Kuntaliitto järjesti 9. ilmastokonferenssin. Tällä kertaa vietimme sitä kuntien ilmastotyön 20-vuotisen historian merkeissä. Lähtölaukauksena voi pitää Kuntaliiton käynnistämää Kuntien ilmastokampanjaa ensimmäisessä ilmastokonferenssissa syksyllä 1997. Tuolloin kampanjaan liit
Kuntademokratiaverkosto

Osallisuuden edistäminen on resurssi-intensiivistä. Jotta pystyy arvioimaan osallistumisen vaikutuksia, arvioinnin on oltava osa osallistumisprosessia. Evaluointi kehittämis- ja oppimisprosessin osana auttaa kuvastamaan prosessin vahvuuksia ja heikkouksia. Kaksi evaluointitapaa Käytännössä evaluoint
Matilainen

Naapurisuhteiden kunto on ollut viime vuosina paikoin hälyttävän huono. Kesäkelien ohella erityisesti menneen talven olosuhteet olivat ennätysvaikeat naapureille. Jopa ministeritasolla herättiin kesän kynnyksellä ja esitettiin varautumista siihen, että hankalista naapurisuhteista tulee ilmastonmuuto
Arto Sulonen
Kirjoittaja

Merkittävä osa ihmisten palveluista on vuoden 2020 alusta siirtymässä 18 maakunnalle. Poliittinen keskustelu on keskittynyt sosiaali- ja terveyspalveluiden, pelastustoimen ja ns. kasvupalveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja rahoittamiseen. Sen sijaan itsehallinnosta ei käydä keskustelua juuri la
Sini Sallinen
Kirjoittaja

Kunnissa tapahtuu monenlaista. Kuntastrategioita uudistetaan. Luottamushenkilö- ja henkilöstöorganisaation rakenteita uudistetaan. Samoin uudistetaan palveluverkkoja ja -prosesseja. Myös hyvinvoinnin, sivistyksen, elinvoiman ja johtamisen toimintatapoja, prosesseja ja työkaluja kehitetään. Kuntalais
Tehdään yhdessä

Ruskon kunnan strategiaprosessin yhteydessä lueskelin Pauli Juutin ja Mikko Luoman ajatuksia strategian laadinnasta ja strategioiden kehittymisestä aikojen saatossa. Sieltä bongasin ajatuksia herättävän tarinan. ”Nuori luutnantti lähetti toisessa maailmansodassa ryhmän miehiä tiedusteluretkelle Alpe
Timo Reina
Kirjoittaja

Talouskasvun myönteiset vaikutukset ulottuvat nyt selvästi koko maahan. Alueiden lähiajan kehitysnäkymät ovat työ- ja elinkeinoministeriön tuoreen raportinkin valossa varsin positiivisia. Mikään seutukunta ei esimerkiksi ennakoi työttömyystilanteen heikkenevän seuraavan puolen vuoden aikana. Pula os
Meuskaltajat
Kirjoittaja

Kokeilut ovat yksi ketterä toimintatapa kunnan toimintatapojen ja palvelujen uudistamisessa. Monet toimintaympäristön muutokset sekä maakuntauudistus haastavat kunnan roolia ja toimintatapoja. Omilla toimillaan ja valinnoillaan kunta voi vaikuttaa omaan kehitykseensä ja menestymiseen. Hyvä kuntakoke