Kuntaliiton blogit

Julkaisemme useita blogeja: Asiantuntijoiden oma blogi on nimeltään Linjoilla. Demokratiaverkoston blogiin kirjoittaa verkoston jäsenet. Pääekonomisti Minna Punakallio kommentoi blogissaan ajankohtaisia talousasioita.

Meuskaltajat
Kirjoittaja

Vaasassa on käynnistetty kevään aikana useita kokeiluja, joilla haetaan uusia ratkaisuja kaupungin kehittämiseksi. Vaasan kaupunki on mukana järjestämässä Kuntaliiton Kokeilujalostamoa yhdessä Turun kaupungin kanssa. Käytännön kokeilut voi toteuttaa nopeasti ja parhaimmillaan ne johtavat pidemmän
Timo Reina
Kirjoittaja

Valtiovarainministeriön sisäinen budjettiriihi käynnistää jälleen valtion vuoden 2019 talousarviovalmistelun loppusuoran. Kuntatalouden kannalta keskeistä on varmistaa kuntien edellytykset suoriutua palveluvelvoitteistaan ja investoinneistaan sekä vauhdittaa hyvää työllisyyskehitystä. Kuntatalouden
Timo Reina
Kirjoittaja

Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa on jälleen syntynyt uusi tilanne. Ennallaan on kuitenkin se, että harva kiistää uudistuksen tarvetta. Toisaalta juuri kukaan ei taida olla nyt pöydällä olevaan malliin täysin tyytyväinen. Lisäksi suhtautumistavoissa on myös alueellisia eroja. Kuntaliitto on
Pauliina Jalonen

Julkisen talouden vastuullisuus ja kestävä kehitys ovat olleet näkyvästi esillä viime aikoina. Euroopan kestävän kehityksen viikon alkuun valtiovarainministeriö uutisoi kestävän kehityksen huomioimisesta budjetin valmistelussa . Nasdaq Helsinki avasi vastuullisten joukkovelkakirjalainojen eli
Meuskaltajat
Kirjoittaja

Olen ollut Kuntaliitolla pienimuotoisessa virkamiesvaihdossa kevätkaudella 2018. Oma kotipesäni sijaitsee valtioneuvoston kanslian politiikka-analyysiyksikössä, jossa työskentelen erilaisten tulevaisuus- ja ennakointitehtävien parissa yhdessä kollegani Kaisa Oksasen kanssa. Tänä keväänä meitä
Kyösti Värri
Kirjoittaja

Eduskunta käsittelee parhaillaan uutta lukiolakia. Lain käsittely saataneen päätökseen ensi viikolla. Uusi lukiolaki yhtäältä lisää koulutuksen järjestäjän velvoitteita, mutta toisaalta myös luo mahdollisuuksia. Lukiolaki kiinnittää ansiokkaasti huomiota osaan lukiokoulutuksen kipupisteistä.
Kirjoittaja

Kuntien ja kaupunkien tulevaisuus on monella tapaa avoin ja roolit muutoksessa. Maakunta- ja sote-uudistuksen myötä kehitystyölle on nyt tarvetta enemmän kuin koskaan. Menestyminen vastaisuudessa on pitkälti kiinni taidosta uudistua – kyvystä luoda nahkansa ja keksiä itsensä uudelleen. Onnistuminen
Kalevi Luoma
Kirjoittaja

Toukokuun puolivälissä Kuntaliitto järjesti 9. ilmastokonferenssin. Tällä kertaa vietimme sitä kuntien ilmastotyön 20-vuotisen historian merkeissä. Lähtölaukauksena voi pitää Kuntaliiton käynnistämää Kuntien ilmastokampanjaa ensimmäisessä ilmastokonferenssissa syksyllä 1997. Tuolloin kampanjaan
Kuntademokratiaverkosto

Osallisuuden edistäminen on resurssi-intensiivistä. Jotta pystyy arvioimaan osallistumisen vaikutuksia, arvioinnin on oltava osa osallistumisprosessia. Evaluointi kehittämis- ja oppimisprosessin osana auttaa kuvastamaan prosessin vahvuuksia ja heikkouksia. Kaksi evaluointitapaa Käytännössä
Matilainen

Naapurisuhteiden kunto on ollut viime vuosina paikoin hälyttävän huono. Kesäkelien ohella erityisesti menneen talven olosuhteet olivat ennätysvaikeat naapureille. Jopa ministeritasolla herättiin kesän kynnyksellä ja esitettiin varautumista siihen, että hankalista naapurisuhteista tulee
Arto Sulonen
Kirjoittaja

Merkittävä osa ihmisten palveluista on vuoden 2020 alusta siirtymässä 18 maakunnalle. Poliittinen keskustelu on keskittynyt sosiaali- ja terveyspalveluiden, pelastustoimen ja ns. kasvupalveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja rahoittamiseen. Sen sijaan itsehallinnosta ei käydä keskustelua juuri
Sini Sallinen
Kirjoittaja

Kunnissa tapahtuu monenlaista. Kuntastrategioita uudistetaan. Luottamushenkilö- ja henkilöstöorganisaation rakenteita uudistetaan. Samoin uudistetaan palveluverkkoja ja -prosesseja. Myös hyvinvoinnin, sivistyksen, elinvoiman ja johtamisen toimintatapoja, prosesseja ja työkaluja kehitetään.