Yleiskirje 2/80/2004, Pasi Pönkä/aha 9.1.2004

Kunta ei voi periä arvonlisäveroa kuluttajalta osana perintäkuluja

Kuluttaja-asiamies on lähettänyt 17.12.2003 Suomen Kuntaliitolle kirjeen, joka koskee arvonlisäveron perimistä kuluttajavelalliselta perintätoimeksiannon perusteella ja pyytänyt, että asia saatetaan kuntien tietoon. Kunnilla on toimeksiantajana vastuu myös siitä, että toimeksi saajat menettelevät perintälain mukaisesti.

​Markkinatuomioistuin on 29.3.2001 dnro 13/2000 antanut päätöksen, joihin nyt esitetyt periaatteet perustuvat. Ratkaisussa on todettu, että niissä tapauksissa, joissa kunta on tehnyt sopimuksen perintätoimiston kanssa ja kunta voi saada joko vähennyksenä tai palautuksena perintätoimiston palkkioon sisältyvän arvonlisäveron verotuksessaan, perintäpalvelusta maksettu arvonlisävero ei jää lopullisesti kunnan kuluiksi. Näissä tapauksissa kunta ei voi periä kuluttajavelalliselta arvonlisäveroa osana perintäkuluja.

Lisätiedot:
Pasi Pönkä, puh. (09) 771 2230, 050 648 91, faksi (09) 771 2229,
s-posti: etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi

SUOMEN KUNTALIITTO

Risto Parjanne
toimitusjohtaja 

Kari Prättälä
yksikön päällikkö, lakiasiat

Liite
Kuluttajaviraston kirje 17.12.2003

Tagit