Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat

15.01.00.04 Kaavan laadinnan ehdotusvaihe

Päätökset ja ohjeet:
Maakuntien liittojen asiakirjatietojen pysyvä säilyttäminen  
Sähköisiin diaareihin ja asiankäsittelyjärjestelmiin sisältyvien rekisteritietojen ja asiakirjojen pysyvä säilyttäminen  
 
Asiakirjan luokka:
15.01.00.04 Kaavan laadinnan ehdotusvaihe
 
Asiakirjan tietosisältö:

Muutettu kaavaehdotus

 
Säilytysaika:
Lainvoimaisuus + 2 vuotta
 
Asiakirjatyyppi:
Ehdotus

 
 
Asiakirjan luokka:
15.01.00.04 Kaavan laadinnan ehdotusvaihe
 
Asiakirjan tietosisältö:

Ehdotusvaiheen kuulemiseen liittyvät asiakirjat: Kuulutukset, ilmoitukset ja nähtävilläpitotodistukset

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Kuulutus

 
 
Asiakirjan luokka:
15.01.00.04 Kaavan laadinnan ehdotusvaihe
 
Asiakirjan tietosisältö:

Saapuneet muistutukset ja yhteenvedot

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Muistutus

 
 
Asiakirjan luokka:
15.01.00.04 Kaavan laadinnan ehdotusvaihe
 
Asiakirjan tietosisältö:

Maakuntahallituksen hyväksyminen ja päätös kaavaehdotuksen nähtävilläpidosta (pöytäkirjat)

 
Säilytysaika:
Lainvoimaisuus + 2 vuotta
 
Asiakirjatyyppi:
Päätös

 
 
Asiakirjan luokka:
15.01.00.04 Kaavan laadinnan ehdotusvaihe
 
Asiakirjan tietosisältö:

Maakuntahallituksen päätökset mielipiteiden ja lausuntojen huomioonottamisesta ja vaihtoehtojen valinnasta (pöytäkirjat)

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Päätös

 
 
Asiakirjan luokka:
15.01.00.04 Kaavan laadinnan ehdotusvaihe
 
Asiakirjan tietosisältö:

Maakuntahallituksen muistutusten ja vastineiden käsittelypöytäkirjat

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Pöytäkirja

 
 
Asiakirjan luokka:
15.01.00.04 Kaavan laadinnan ehdotusvaihe
 
Asiakirjan tietosisältö:

Viranomaisneuvottelujen muistiot ja pöytäkirjat

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Pöytäkirja

 
 
Asiakirjan luokka:
15.01.00.04 Kaavan laadinnan ehdotusvaihe
 
Asiakirjan tietosisältö:

Ohjaus- ja työryhmien lausuntojen käsittelypöytäkirjat

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Pöytäkirja

 
 
Asiakirjan luokka:
15.01.00.04 Kaavan laadinnan ehdotusvaihe
 
Asiakirjan tietosisältö:

Ehdotusvaiheen kuulemiseen liittyvät asiakirjat: Vastineet muistutuksiin

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Vastine