Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat

15.01.00.05 Hyväksymismenettely ja vahvistamisvaihe

Päätökset ja ohjeet:
Maakuntien liittojen asiakirjatietojen pysyvä säilyttäminen  
Sähköisiin diaareihin ja asiankäsittelyjärjestelmiin sisältyvien rekisteritietojen ja asiakirjojen pysyvä säilyttäminen  
 
Asiakirjan luokka:
15.01.00.05 Hyväksymismenettely ja vahvistamisvaihe
 
Asiakirjan tietosisältö:

Maakuntavaltuuston päätöksestä tiedottaminen ja päätöksen lähettäminen tiedoksi muistutusten tekijöille (lehti-ilmoitukset, kirjeet, tiedotteet)

 
Säilytysaika:
Lainvoimaisuus + 2 vuotta
 
Asiakirjatyyppi:
Ilmoitus

 
 
Asiakirjan luokka:
15.01.00.05 Hyväksymismenettely ja vahvistamisvaihe
 
Asiakirjan tietosisältö:

Tiedotustilaisuuksien esittelyaineisto

 
Säilytysaika:
2 vuotta
 
Asiakirjatyyppi:
Ohjelma

 
 
Asiakirjan luokka:
15.01.00.05 Hyväksymismenettely ja vahvistamisvaihe
 
Asiakirjan tietosisältö:

Maakuntahallituksen päätös esittää maakuntavaltuustolle kaavan hyväksymistä, (kaavaehdotus: kartta, merkinnät, määräykset ja kaavaselostus)

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Päätös

 
 
Asiakirjan luokka:
15.01.00.05 Hyväksymismenettely ja vahvistamisvaihe
 
Asiakirjan tietosisältö:

Maakuntavaltuuston päätös maakuntakaavan hyväksymisestä ja päätös vahvistaa maakuntakaava

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Päätös

 
 
Asiakirjan luokka:
15.01.00.05 Hyväksymismenettely ja vahvistamisvaihe
 
Asiakirjan tietosisältö:

Maakuntavaltuuston päätös maakuntakaavan tai edellisen kaavan kumoamisesta

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Päätös