Kuntamarkkinat 2021

Strategiayksikkö Kuntamarkkinoilla

Tapahtuman tiedot

Aloituspäivämäärä
Päättymispäivä
Tapahtuma kaupunki
Verkossa (Teams)
Tapahtumapaikka
Verkossa (Teams)
Tapahtuman järjestäjä
Kuntaliitto ja Kuntalehti

Kuntamarkkinoiden-logo

Keskiviikko 15.9.

Ajankohtaista kuntavaaleista ja demokratiasta

Valtuustokausi ja luottamushenkilöt vaihtuivat kunnissa. Muuttuiko mikään? Mitkä ovat demokratian kuumat perunat uudella valtuustokaudella? Tutkittua tietoa ja pohdintaa kuntademokratian tulevaisuudesta.

 • tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom, Kuntaliitto
 • erityisasiantuntija Sirkka-Liisa Piipponen, Kuntaliitto
 • kaupunginjohtaja Timo Halonen, Mikkelin kaupunki
 • kunnanvaltuuston puheenjohtaja, Milla Veteläinen, Suomussalmen kunta

Miksi yhteentoimivuus on tärkeää digikehittämisessä?

Yhteentoimivuuden merkitys kuntanäkökulmasta ja yhteentoimivuuden tukipalvelut DVV:ssä. Kuntaliitossa tehdään pitkäjänteistä työtä yhteentoimivuuden ja sen myötä toimivamman digitaalisen yhteiskunnan puolesta. Tässä miniseminaarissa kerrottiin yhteentoimivuustyöstä eri näkökulmista ja esitettiin Kuntaliiton yhteentoimivuusvideo.

 • pääsuunnittelija Pasi Halme, Lahden kaupunki
 • erityisasiantuntija Anssi Hänninen, Ympäristöministeriö
 • kehittämisen asiantuntija Mikael af Hällström, Verohallinto
 • erityisasiantuntija Hanna Menna, Kuntaliitto

Tulevaisuuden kunta

Kuntien rooli on merkittävässä muutoksessa erityisesti Sote-uudistuksen myötä, mutta myös erilaisten megatrendien kautta. Niin kuntien tehtäväkenttä kuin myös toimintaympäristö muuttuvat, mikä vaatii kuntien tulevaisuuden uudelleen tarkastelua. Kuntien tulevaisuuteen liittyviä asioita on Sote-uudistuksen lisäksi monia ja kunnat ovat keskellä suuria muutoksia. Viimeistään nyt on tärkeää käynnistää keskustelua siitä mihin kunnat ovat matkalla. Tässä tilaisuudessa keskustelimme tulevaisuuden kunnasta ja valoitimme siihen liittyviä keskeisiä teemoja.

Alkupuheenvuoro: varatoimitusjohtaja Timo Reina, Kuntaliitto

Kuntapaneeli

 • kunnanjohtaja Jenny Malmsten, Maalahden kunta
 • kaupunginjohtaja Liisa Heinämäki, Alavuden kaupunki
 • kaupunginjohtaja Eero Väätäinen, Nokian kaupunki
 • kaupunginjohtaja Ritva Viljanen, Vantaan kaupunki
 • kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen, Enontekiön kunta

Tutkijapanelistit

 • johtaja Eeva Furman, SYKE
 • tutkijatohtori Anni Jäntti Tampereen yliopisto
 • tutkimusjohtaja Jari Kaivo-oja, Tulevaisuuden tutkimuskeskus

Loppupuheenvuoro: Strategia- ja kehitysjohtaja Markus Pauni, Kuntaliitto

Yhteistyöstä voimaa tiedon turvaamiseen ja hallintaan

Tiedon hallintaan, tietoturvaan ja tietosuojaan kohdistuu koko ajan enemmän vaatimuksia sekä lainsäädännön että toimintaympäristön muutosten kautta. Verkostoitumalla ja tekemällä yhteistyötä kunnat voivat yhdessä paremmin vastata näihin haasteisiin. Seminaarissa kuultiin kuinka Kuntaliiton verkostot edistävät yhteistyötä.

 • tietoyhteiskunta-asioiden erityisasiantuntija Jari Ylikoski, Kuntaliitto
 • erityisasiantuntija Tuula Seppo, Kuntaliitto

Digikehittämisen ja digitalisaation lainsäädännölliset reunaehdot 

Tilannekatsaus ajankohtaiseen digitalisaatiota koskeviin lainsäädännöllisiin asioihin. 

 • johtava lakimies Ida Sulin, Kuntaliitto

Voimavaroja uusiutuvalle kunnalle: mitä luottamushenkilön pitää tietää neljännestä sektorista? 

Digiajalla kansalaiset toimivat yhteiseksi hyväksi vapaaehtoisesti yhä enemmän myös järjestöjen ulkopuolella. Tämä ns. neljäs sektori tuo kunnille uusia voimavaroja hyvinvoinnin, demokraattisuuden ja kestävämmän tulevaisuuden tavoittelussa. Miten luottamushenkilö voivat edistää näiden voimavarojen saamista käyttöön? Millaisia kokemuksia luottamushenkilöillä on neljännen sektorin toiminnasta ja sen hyödyntämisestä?

 • dosentti Pasi Mäenpää, Helsingin yliopisto
 • erikoistutkija Maija Faehnle Suomen Ympäristökeskus (SYKE)
 • kaupunginvaltuutettu, toimituspäällikkö Samuli Isola, Keravan kaupunki
 • osallisuuskoordinaattori Saila Piiparinen-Huovila, Kotkan kaupunki

Kuntien strateginen johtaminen

Kuntien strateginen johtaminen. Valtuustokauden alku on kuntien strategioiden päivittämisen aikaa. Mitä strategioiden päivittämisessä tulee huomioida ja miten prosessi hoidetaan? Entä miten strategia pannaan toimeen?

 • kehityspäällikkö Jarkko Majava, Kuntaliitto

Näkökulmia kuntien digitukeen ja digiosallisuuden vahvistamiseen

Kaikissa kunnissa digitaalinen osallisuus ja hyvinvointi kietoutuvat tiiviisti toisiinsa. Digi arkeen -neuvottelukunnan edustajat sekä kunnan digineuvoja nostivat esille tärkeitä näkökulmia kuntalaisten digiosallisuuden vahvistamiseksi. 

 • digineuvoja Sonja Roivainen, Pielaveden kunta
 • erityisasiantuntija Mattias Lindroth, KL/Digi arkeen neuvottelukunta
 • projektipäällikkö Minna Piirainen, Digi- ja väestötietovirasto DVV, Digi arkeen -neuvottelukunta
 • Ikäteknologiakeskuksen päällikkö, kehittämispäällikkö Sari Vapaavuori, Valli ry, Digi arkeen neuvottelukunta

Kuntapuheenjohtajana toimiminen

Johtaako puheenjohtaja muutakin kuin puhetta? Mikä on kunnan luottamushenkilö- ja viranhaltijajohdon työnjako? Yhteistyö virkamiesten ja poliittisten ryhmien kanssa puheenjohtajan silmin?

 • pormestari Anna-Kaisa Ikonen, Tampereen kaupunki
 • kunnanhallituksen puheenjohtaja Henrik Wikström, Inkoon kunta
 • kehityspäällikkö Jarkko Majava, Kuntaliitto

Inspiroivia esimerkkejä digitalisaation hyödyistä kuntatyössä

Kuntaliiton ja KT Kuntatyönantajien yhteishankkeessa on etsitty kunnista innostavia esimerkkejä siitä, kuinka kuntatyötä on eri toimialoilla kehitetty digitalisaation mahdollisuuksia hyödyntäen.

 • johtava työelämän kehittämisen asiantuntija Niilo Hakonen, KT Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat
 • nuorisopäällikkö Mika Joensuu, Hyvinkään kaupunki
 • kehittämispäällikkö Matti Sarmela, Helsingin kaupunginkirjasto

Kestävän kehityksen budjetointi

Tutustuimme ilmastobudjetointiin ja sukupuolibudjetointiin ja miten ne auttavat kestävän kehityksen tavoitteiden johtamisessa ja toimeenpanossa.

 • kehityspäällikkö Sini Sallinen, Kuntaliitto

  Ilmastobudjetointi

 • professori Eija Vinnari, Tampereen yliopisto
 • suunnittelija Emmi Nieminen, Tampereen kaupunki
 • erityisasiantuntija Jari Vaine, Kuntaliitto

        Sukupuolitietoinen budjetointi

 • turvallisuuspäällikkö Markus Hammarström, Vantaan kaupunki
 • erityisasiantuntija Maria Salenius, Kuntaliitto

Torstai 16.9.

Kestävän kehityksen käytännöt ja ratkaisut kuntapäättäjille

Miten kunta edistää kestävää kehitystä arjen toiminnoissa? Minkälaisia kokeilua ja hyviä käytäntöjä muut kunnat ovat toteuttaneet? Mikä on minun roolini kuntapäättäjänä kestävän kehityksen edistämisessä?

 • kehityspäällikkö Sini Sallinen, Kuntaliitto
 • ohjelmapäällikkö Virve Hokkanen, Ympäristöministeriön Kestävä Kaupunki -ohjelma
 • johtava asiantuntija Jani Päivänen, FCG
 • vanhempi asiantuntija Kaisa Schmidt-Thomè, Demoshelsinki

Mitä vaateita 2020-luvun kuntaliitoksille?

Tässä seminaarissa tarkasteltiin kuntaliitosten lähihistoriaa ja tulevaisuutta tutkimuksellisesta näkökulmasta. Lisäksi kuultiin kuntakentän kokemuksia sekä toteutuneesta että kariutuneesta kuntaliitoksesta.

 • tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom, Kuntaliitto
 • emeritus, dosentti Arto Koski
 • kaupunginjohtaja Mika Hatanpää, Kankaanpään kaupunki
 • kunnanjohtaja Pekka Kanervio, Karstulan kunta

Kuntien digikartoituksen tuloksia 2021

Kuntaliitto toteutti kevään 2021 aikana tiedonkeruun digitalisaation tilannekuvasta kuntakentällä. Kartoituksen avulla saadaan parempi ymmärrys digitalisaation tuomista haasteista ja mahdollisuuksista kunnille sekä digitalisaation vaikutuksista kuntien toimintaan, johtamiseen, resursseihin ja palveluihin. Kartoituksessa kerättiin tietoa myös koronapandemian aiheuttaman digiloikan kokemuksista kunnissa.

 • erityisasiantuntija Laura Lyly, Kuntaliitto
 • erityisasiantuntija Jari Ylikoski, Kuntaliitto
 • johtaja Tommi Karttaavi, Kuntaliitto
 • erityisasiantuntija Hanna Menna, Kuntaliitto

Kuntien ostolaskudatan avaamisen ohje kuntien käyttöön ja kurkistus tulevaan: avoimen lähdekoodin hankinta -opas kunnille julkaistaan loppuvuodesta 2021

Kuntien taloudenpito on tarkkaa ja kuntien varojen käyttö kiinnostaa monia eri toimijoita. Kunnat voivat lisätä läpinäkyvyyttä kunnan taloudenpitoon avaamalla ostolaskujaan avoimena datana. Vuonna 2021 päivitetty ohje kertoo, kuinka ostolaskut tulisi avata ja mitä asioita siinä tulee ottaa huomioon. Lisäksi kerrottiin valmisteilla olevasta oppaasta, jossa kerrotaan millaisia asioita kunnassa tulee huomioida hankittaessa avoimen lähdekoodin ratkaisuja kunnan käyttöön.

Ostolaskudatan avaaminen

 • kehittämispäällikkö Elisa Kettunen, Kuntaliitto
 • kehittämispäällikkö Marja-Liisa Ylitalo

Avoimen tuotteen hankintaopas

 • toiminnanjohtaja Timo Väliharju, COSS ry

Innovatiiviset ratkaisut kunnille - uudenlainen tuki opiskelijoille ja kuntalaisten asukaslähtöinen osallistuminen

Tilaisuudessa esiteltiin Klash-kuntainnovaatiokilpailusta syntyneitä, kuntakentälle kehitettäviä ratkaisuja.

 • CEO Miska Noponen Annie Advisor Oy
 • byrokratiajohtaja Riku Siren, Desperado designs -suunnittelutiimi
 • erityisasiantuntija Laura Lyly, Kuntaliitto

Miten edistää tiedon hyödyntämistä ja avaamista kunnissa?

Tässä seminaarissa käsiteltiin tiedon hyödyntämisen ja avaamisen toimia ja niiden käyttöönottoa kuntasektorin näkökulmasta.

 • erityisasiantuntija Miina Arajärvi, VM
 • hankepäällikkö Tanja Lahti, VM
 • projektipäällikkö Essi Kaukonen, Tilastokeskus
 • johtava asiantuntija Olli-Pekka Rissanen, VM
 • kehittämispäällikkö Elisa Kettunen, Kuntaliitto
Tagit