Lausunnot

Lausunnot ovat Kuntaliiton kannanottoja viranomaisten lausuntopyyntöihin. Kunnille annettuja lausuntoja emme julkaise verkossa.

Sisäministeriö pyytää lausuntoa raportista "Ehdotus viranomaisten yhteistyön järjestämiseksi toiminnassa taistelualueilta palaajien kanssa sekä ehdotukset siitä, miten järjestöjen palvelut voitaisiin liittää viranomaisten toimintaan". Kansallisen toimenpideohjelman väkivaltaisen radikalisoitumisen

Suomen Kuntaliiton (jäljempänä Kuntaliitto) lausunnon lähtökohtana on, että nyt käsittelyssä oleva maakuntauudistus toteutetaan ja sosiaali- ja terveyspalvelut, pelastustoimi ja eräät muut palvelut siirtyvät kunnista maakuntien vastuulle. Kuntaliitto katsoo, että hallituksen esityksen keskeiset

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää Kuntaliitolta lausuntoa potilasvakuutustyöryhmän loppuraportista, joka on laadittu hallituksen esityksen muotoon. Työryhmä esittää, että säädettäisiin uusi potilasvakuutuslaki, jolla uudistettaisiin nykyisen potilasvakuutuslain rakenne.

Työvoimapalvelut maakuntauudistuksessa Yleistä Suomen Kuntaliiton (jäljempänä Kuntaliitto) lausunnon lähtökohtana on, että nyt käsittelyssä oleva maakuntauudistus toteutetaan ja sosiaali- ja terveyspalvelut, pelastustoimi, ja eräät muut palvelut siirtyvät kunnista maakuntien vastuulle. Valtion

Tiivistelmä Suomen Kuntaliiton (jäljempänä Kuntaliitto) lausunnon lähtökohtana on, että nyt käsittelyssä oleva maakuntauudistus toteutetaan ja sosiaali- ja terveyspalvelut, pelastustoimi ja eräät muut palvelut siirtyvät kunnista maakuntien vastuulle. Kuntaliitto katsoo, että hallituksen esityksen

Suomen Kuntaliiton (jäljempänä Kuntaliitto) lausunnon lähtökohtana on, että nyt käsittelyssä oleva maakuntauudistus toteutetaan ja sosiaali- ja terveyspalvelut, pelastustoimi ja eräät muut palvelut siirtyvät kunnista maakuntien vastuulle. Kuntaliitto katsoo, että hallituksen esityksen keskeiset

Teema: Maakuntien ohjaus, talous, hallinnon ja talouden tarkastus Yleistä Maakuntien tehtävät ja niiden rahoitus sovitetaan yhteen julkisen talouden suunnitelmassa. Vaalikauden ensimmäisessä julkisen talouden suunnitelmassa valtioneuvosto asettaa rahoitusasematavoitteet ja esittää toimenpiteet

Esityksessä ehdotetaan eräiden ympäristöasioiden muutoksenhakua koskevaa sääntelyä uudistettavaksi siten, että muutoksenhaku hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen edellyttäisi valituslupaa. Ympäristönsuojelulakiin esitetään lisättäväksi säännös valitusluvasta muutoksenhaussa